1. Sứ mệnh

Mang đến cơ hội việc làm đa dạng và tốt hơn trong lĩnh vực kinh doanh dành cho sinh viên bằng cách nâng cao đào tạo kỹ năng mềm và giảng dạy mang tính ứng dụng, thực hành cao đến từ đội ngũ giảng viên, doanh nhân có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thông qua cách thức giảng dạy truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại.

2. Tầm nhìn

Trở thành đơn vị giáo dục hệ Cao đẳng hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh về đào tạo “nghề” kinh doanh ứng dụng cho đến năm 2025.

3. Giá trị cốt lõi:

- Thực hành ứng dụng cao

- Công bằng

- Nhiệt huyết

- Sáng tạo

- Thành công

4. Slogan:

"Khoa Kinh tế - Khơi dậy đam mê -Trao sự tinh tế - Nắm giữ vị thế - Quyết để thành công"

Đăng ký xét tuyển