Phạm Văn Kiên

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Á châu, Đài Loan

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: kienpv@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/KienPV

 

Nguyễn Trần Lê

Đại học London Metropolitan. Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: lent@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/LeNT

 

Trần Kim Tường Vi

Đại học Victoria, Australia. Thạc sĩ Kinh doanh chuyên ngành Kế toán

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: vitkt@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/ViTKT

 

Huỳnh Hạnh Phúc

Đại học Victoria, Australia. Thạc sĩ Kinh doanh chuyên ngành Marketing

Giám đốc Marketing, Giám đốc quản lý thương hiệu công ty SHC Việt Nam

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: phuchh@saigontech.edu.vn

 

Huỳnh Thị Kiều Ngân

Đại học Torrens, Australia. Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: nganhtk@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/NganHTK

 

Đỗ Duy Khương

Đại học Ngân hàng. Thủ khoa thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: khuongdd@saigontech.edu.vn 

Page Khoa Kinh doanh và Quản lý

Đăng ký xét tuyển