Cơ sở vật chất

eMagazine: ĐẮM CHÌM TRONG" KHÔNG GIAN SỐNG XANH"

eMagazine: ĐẮM CHÌM TRONG" KHÔNG GIAN SỐNG XANH"

Cao đẳng Sài Gòn là một trong những ngôi trường rất chú trọng việc xây dựng không gian học tập xanh, trong lành. Môi trường học tập gần gũi thiên nhiên đã giúp sinh viên trường thêm niềm cảm hứng sáng tạo, giúp sinh viên học tập tốt hơn và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin học bổng

Tài liệu- Biểu mẫu sinh viên cần biết

Đăng ký xét tuyển