Giới thiệu khoa

Tổ chức khoa

Đội ngũ giảng viên

THẦY HUỲNH BẢO THANH - GIẢNG VIÊN LUÔN “TẬN TÂM” VÀ “TẬN TÌNH” VỚI CÁC BẠN SINH VIÊN

THẦY HUỲNH BẢO THANH - GIẢNG VIÊN LUÔN “TẬN TÂM” VÀ “TẬN TÌNH” VỚI CÁC BẠN SINH VIÊN

Thầy Thanh là một trong những Giảng viên chủ lực của Khoa Kinh tế. Thầy dạy chuyên ngành Tài chính - ngân hàng. Thầy Thanh được các bạn sinh viên trong Trường biết đến là một người Thầy luôn hết mình với sinh viên, tận tâm giúp đỡ các bạn sinh viên mỗi khi các bạn có vấn đề. Thầy còn là một người thân thiện, hòa đồng và rất hiền. Bởi vì lẽ đó nên Thầy được các bạn sinh viên yêu thích.

Đăng ký xét tuyển