Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông trong thời đại 4.0, ngành Quan hệ công chúng (Public Relations) cũng có sự phát triển vượt bậc.

Đăng ký xét tuyển